Γρήγορη μετάβαση

  Επιλογή τυχαίας εγγραφής από πίνακα

  Για να επιλέξουμε μία τυχαία εγγραφή από έναν πίνακα στη MysSQL μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω κώδικα:

  SELECT * FROM tablename WHERE condition ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1

  php_logo.gifΣημειώστε ότι μπoρούμε να έχουμε και κάποια συνθήκη και η τυχαιότητα να λειτουργήσει για τις εγγραφές που επιστρέφονται από αυτή. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να επιλέξουμε 3 τυχαίες φωτογραφίες που έχουν όμως μέσο όρο πάνω από 8.5. Σε αυτή την περίπτωση θα βάζαμε σαν συνθήκη rating>=8.5

  SELECT * FROM photos WHERE rating>=8.5 ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3

  Leave a Reply

  • (will not be published)

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>