Γρήγορη μετάβαση

    Rollover εικόνα αντί για κουμπί submit σε φόρμα

    javascript_logo.gifΘέλετε να χρησιμοποιήσετε εικόνα αντί για submit κουμπί σε φόρμα και εκτός αυτού θέλετε η εικόνα να αλλάζει όταν ο δείκτης του ποντικιού περνάει από πάνω της (rollover);

    Χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο κώδικα…

    <input src="image.gif" value="submit" type="image" 
    onmouseover="javascript:this.src='image-rollover.gif';"
    onmouseout="javascript:this.src='image.gif';" />

    Leave a Reply

    • (will not be published)

    XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>