Γρήγορη μετάβαση

  Προσθήκη λεζάντας ή επικεφαλίδας σε πίνακα

  html_logo.gifΓια να προσθέσουμε μία λεζάντα σε έναν πίνακα θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα νέο tr και ένα td με το κατάληλλο colspan και align=center. Πιό εύκολη λύση όμως είναι να προσθέσουμε κάπου μέσα στον πίνακα την ετικέτα caption.

  Για παράδειγμα…

  <table cellpading="0" cellspacing="0" width="200" border="1">
  <tr><td>Στήλη 1</td><td>Στήλη 2</td></tr>
  <caption align="bottom">Λεζάντα</caption>
  </table>

  Το οποίο παράγει:

  Στήλη 1 Στήλη 2
  Λεζάντα

  Αν παραλείψουμε το align=»bottom» τότε το κείμενο ανάμεσα στις ετικέτες caption θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος του πίνακα. Π.χ.

  <table cellpading="0" cellspacing="0" width="200" border="1">
  <tr><td>Στήλη 1</td><td>Στήλη 2</td></tr>
  <caption>Επικεφαλίδα</caption>
  </table>

  Το οποίο παράγει:

  Στήλη 1 Στήλη 2
  Επικεφαλίδα

  Leave a Reply

  • (will not be published)

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>